Sunday, November 11, 2012

"Berpenat lelahlah kerana sesungguhnya kesenangan itu selepas kesusahan. Jangan berdukacita kerana hidup ini meletihkan, sebab demikianlah hidup itu diciptakan." 

(Imam Syafie)