Friday, November 4, 2011

"Tiga perkara dapat mengeruhkan kehidupan:
penguasa zalim,tetangga yang buruk dan perempuan pencarut.
Dan tiga perkara yang tidak akan damai dunia tanpanya,
iaitu keamanan,keadilan dan kemakmuran."
Hadith riwayat Imam Ja'afar AS.


No comments:

Post a Comment